Кобеляцька міська рада
Кобеляцький район, Полтавська область

Секретар міської ради

Телятник Юлія Олегівна народилася 25 квітня 1974 року в м. Кобеляки Полтавської області.
З 1981 по 1989 навчалася у Кобеляцькій восьмирічній школі № 3, після закінчення перейшла у Кобеляцьку середню школу №2 , де здобула середню освіту.
У 1991 році вступила на фізико-математичний факультет Полтавського державного педагогічного інституту ім.. В.Г Короленка за спеціальністю «Математика».  У 1996 році закінчила вказаний інститут, отримала  кваліфікацію учитель математики.
Трудову діяльність розпочала з 1 вересня 1992 року вихователем Кобеляцької спеціалізованої школи-інтернат.
З серпня 1995 року працювала викладачем математики, інформатики та спеціальних дисциплін у ДПТНЗ «Професійний аграрний ліцей» м. Кобеляки.
     У 2008 році вступила до Економіко-технічного технікуму Херсонського національного технічного університету (спеціальність «Бухгалтерський облік»), здобула кваліфікацію бухгалтера.
Партійність: член політичної партії «НАШ КРАЙ»
Рішенням ІІ пленарного засідання першої сесії Кобеляцької міської ради сьомого скликання обрана секретарем Кобеляцької міської ради
Заміжня. Має двох дітей.

 

Повноваження секретаря сільської, селищної, міської ради


(ст. 50 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні")

1. Секретар сільської, селищної, міської ради працює в раді на постійній основі. Секретар ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією відповідного сільського, селищного, міського голови. Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу відповідної ради у разі, якщо:
{Абзац перший частини першої статті 50 із змінами, внесеними згідно із Законом № 806-VI від 25.12.2008}
1) на день проведення першої сесії сільської, селищної, міської ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори відповідно сільського, селищного, міського голови;
2) рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради, запропоновану відповідним сільським, селищним, міським головою;
3) протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії сільської, селищної, міської ради відповідний сільський, селищний, міський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради;
4) на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря ради у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень відповідний сільський, селищний, міський голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря ради;
5) посада секретаря ради стає вакантною під час вакантності посади відповідного сільського, селищного, міського голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень.
       У разі якщо рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від загального складу відповідної ради згідно з пунктом 2 цієї частини, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря ради вносить відповідний сільський, селищний, міський голова.
       {Частина перша статті 50 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2554-IV від 21.04.2005; в редакції Закону № 520-VI від 18.09.2008}

2. Секретар сільської, селищної, міської ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.
       {Частина друга статті 50 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4711-VI від 17.05.2012}

3. Секретар сільської, селищної, міської ради:

1) у випадку, передбаченому частиною першою статті 42 цього Закону, здійснює повноваження сільського, селищного, міського голови;
       {Частину третю статті 50 доповнено пунктом 1 згідно із Законом № 2055-IV від 06.10.2004}
2) скликає сесії ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 цього Закону; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;
3) веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 цього Закону;
4) організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради, забезпечує оприлюднення проектів рішень ради відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" та інших законів;
       {Пункт 4 частини третьої статті 50 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1170-VII від 27.03.2014}
5) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень ради відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності;
       {Пункт 5 частини третьої статті 50 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2388-VI від 01.07.2010, № 1170-VII від 27.03.2014}
6) за дорученням сільського, селищного, міського голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;
7) сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;
8) організує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;
9) забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;
10) вирішує за дорученням сільського, селищного, міського голови або відповідної ради інші питання, пов'язані з діяльністю ради та її органів.
4. Секретар сільської ради може за рішенням ради одночасно здійснювати повноваження секретаря виконавчого комітету відповідної ради.
5. Повноваження секретаря сільської, селищної, міської ради можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради.