A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Кобеляцька міська громада
Полтавська область, Полтавський район

Положення про порядок проведення на території міста Кобеляки виставково-ярмаркової діяльності

Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
Кобеляцької міської ради 
від 26.05.2016 року № ______

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення на території міста Кобеляки
виставково-ярмаркової діяльності


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Даний Порядок розроблений на підставі наступних нормативно-правових актів України: 
  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”; 
  Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”; 
  Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі (затверджених наказом МЗЕЗТУ 08.07.96 р. № 369); 
  Концепції вдосконалення функціонування ринків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів (схваленої постановою КМУ від 13.12.2001. р. № 1662); 
  Положення про основні вимоги до організації діяльності продовольчих, непродовольчих та змішаних ринків (затверджене постановою КМУ від 29.06.2009 р № 868); 
  Правил торгівлі на ринках (затверджених спільним наказом МЕПЄІН, МВС, ДПА, ДКСМС № 57/188/84/105 від 26.02.2002 та зареєстровані в МЮУ 22.03.2002 р. за № 288/6576); 
  Методичних рекомендації щодо базових моделей ринків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів (затверджених наказом МЕПЄІУ від 28.07.2004 р. № 281); 
  Концепції розвитку виставково-ярмаркової діяльності (затвердженої постановою КМУ від 22.08.2007 р. № 1065); 
  Рекомендацій з питань проведення виставок і ярмарків в Україні та організації національних експозицій України на міжнародних виставках і ярмарках за кордоном з частковим фінансуванням витрат за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, які спрямовуються на виставково-ярмаркову діяльність (затверджених наказом МЕУ від 04.06.2009 р. № 546); 
  Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності (затверджений наказом МРРБ та ЖКГ 21.10.11 № 244). 

МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Метою цього порядку є забезпечення ефективного розвитку ярмаркової діяльності, регулювання відносин її суб’єктів, а саме: 
- підтримка і розвиток суб’єктів підприємницької діяльності Кобеляцького та інших районів України; 
- забезпечення населення м. Кобеляки товарами широкого вжитку та продовольчою продукцією за доступними цінами; 
- недопущення неконтрольованого розміщення пересувних нестаціонарних об’єктів дрібнороздрібної торговельної мережі на території Кобеляцької міської ради; 
- створення максимально сприятливих умов для здійснення торгової діяльності; 
- визначення порядку проведення ярмаркових заходів та належного контролю за їх здійсненням. 

КЛАСИФІКАЦІЯ ЯРМАРКІВ

Ярмарок – захід, безпосередньо пов’язаний з роздрібною або оптовою торгівлею, що проводиться регулярно в певному місці та у визначений строк. 
Ярмарки поділяються на: 
- одноразові ярмарки-базари – одномоментні комерційно-торговельні заходи, що носять тематичний характер і поєднуються з виїзною торгівлею товаровиробників і представників різних торговельних систем. 
- сезонні – організація виїзної торгівлі, приурочена до сезонного розпродажу; 
- регулярні – організація виїзної торгівлі щоденно та щотижнево (щонеділі); 
- святкові – організація виїзної торгівлі у дні державних та місцевих свят або інших урочистих подій. 
- галузеві – організація виїзної торгівлі за видами реалізованих товарів (промислові, сільськогосподарські, продовольчі, спеціалізовані, універсальні). 
Тематику ярмарку визначає його організатор. 
Ярмаркові заходи – заходи, спрямовані на організацію обслуговування підтримки суб’єктів підприємницької діяльності під час здійснення торгівельної діяльності з пересувних нестаціонарних об’єктів дрібнороздрібної торговельної мережі. 

СУБ’ЄКТИ ЯРМАРКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

Організатором ярмарку можуть бути: 
- виконавчий комітет Кобеляцької міської ради; 
- комунальні підприємства створені місцевими органами самоврядування; 
- суб’єкти господарювання всіх форм власності, діяльність яких пов’язана з організацією та проведенням виставок і ярмарків, наданням послуг суб’єктам підприємницької діяльності. 

Організатор ярмарку в установленому законодавством порядку визначає розпорядника ярмарку, з яким укладає договір про підготовку та проведення ярмарку. 
Розпорядником ярмарку є суб’єкт господарювання, який здійснює його підготовку та проведення на підставі договору, укладеного з організатором ярмарку. Розпорядник ярмарку може залучати на договірних засадах інших суб’єктів господарювання до виконання робіт, надання послуг, закупівлі товарів, необхідних для організації та проведення ярмарків. 
Послуги з обслуговування та утримання торгівельних місць на території ярмарку надаються суб’єктом господарювання, який є юридичною особою. Учасником ярмарку є суб’єкт господарювання, який подав розпоряднику заявку на участь в ярмарку, сплатив організаційний внесок, уклав договір про участь у ярмарку. 

ВИМОГИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ЯРМАРКІВ

Проведення ярмарків на території міста Кобеляки забезпечується за рахунок коштів їх учасників. 
Розпорядник ярмарку розраховує ціни на послуги з організації ярмарку та обслуговування ярмаркових заходів керуючись принципом економічної обґрунтованості та відповідності законодавству України. Ціни на послуги з організації ярмарку та обслуговування ярмаркових заходів затверджуються відповідно до статуту суб’єкта господарювання (розпорядника). 
Ярмарки повинні проводитися в спеціально відведених місцях, які визначаються організатором ярмарку. 
Територія для розміщення пересувних нестаціонарних об’єктів дрібнороздрібної торгівельної мережі надається безоплатно, сплачуються лише послуги з організації та утримання ярмаркових заходів. 
Розміщення пересувних нестаціонарних об’єктів дрібнороздрібної торговельної мережі під час проведення ярмарків, святкової торгівлі здійснюється у відповідності до Плану розміщення ярмарку. 
Форма заявки на участь у ярмарковому або святковому заході (додається). 
План розміщення ярмарку затверджується рішенням виконавчого комітету Кобеляцької міської ради, та повинен містити наступну інформацію: 
- план території ярмарку; 
- кількість торговельних місць для розміщення пересувних нестаціонарних об’єктів дрібнороздрібної торговельної мережі; 
- площа стоянок для транспортних засобів (із зазначенням кількості таких засобів, що можуть розміститися на стоянці); 
- найменування, призначення і площа будівель та інших споруд, розташованих на території ярмарку. 
Розпорядники ярмарків відповідно до укладеного договору забезпечують надання учасникам комплексу послуг, який повинен включати: 
- організація виділення території для розміщення пересувних нестаціонарних об’єктів дрібнороздрібної торговельної мережі згідно із поданою заявкою; 
- прибирання ярмаркових площ, вивезення сміття; 
- утримання та обслуговування санітарних вузлів; 
- інші послуги, визначені в договорі між організатором та розпорядником та (або) учасником ярмарку. 
Режим роботи ярмарку затверджується виконкомом Кобеляцької міської  ради. 
Забороняється торгівля, а також проведення вантажно-розвантажувальних робіт до 6.00 годин та після 15.00 години. 
Самовільне розміщення пересувних нестаціонарних об’єктів дрібнороздрібної торговельної мережі поза межами спеціально відведених місць для проведення ярмарків забороняється. За порушення даної норми наступає відповідальність згідно із санкціями статті 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СУБ’ЄКТІВ ЯРМАРКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Організатор ярмарку. 
Обов’язки організатора ярмарку: 
- з метою створення сприятливих умов для здійснення торгівельної діяльності на території Кобеляцької міської ради виділити місце для проведення ярмаркових заходів; 
- визначення розпорядника ярмарку, з яким укладається договір про підготовку та проведення ярмарку. 
Права організатора ярмарку: 
- здійснювати контроль за діяльністю розпорядника ярмарку відповідно до законодавства України. 
Розпорядник ярмарку. 
Обов’язки розпорядника ярмарку: 
- визначити тематику ярмарків; 
- визначити режим роботи ярмарку; 
- надати організатору ярмарку План розміщення ярмарку; 
- прийняття, систематизація заявок на участь у ярмарку, укладення договорів з учасниками ярмарку на участь у ньому; 
- встановлення та прийняття організаційного внеску від учасників ярмарків; 
- встановлення реєстраційного внесків на участь у ярмарку та за надання послуг з організації і обслуговування ярмаркових заходів на весь період таких заходів, а саме: 
 організація розміщення учасників ярмарку у відповідності до Плану розміщення ярмарку; 
 організація робіт по утриманню ярмаркових площ, в тому числі вивезення сміття, прибирання ярмаркових площ, благоустрою ярмаркових територій; 
 організація утримання та обслуговування санітарних вузлів; 
 організація розміщення автотранспортних засобів учасників ярмарку; 
 організація додаткових послуг учасникам ярмарку за попередньою домовленістю з ними (вантажно-розвантажувальні, транспортні, оренди обладнання тощо); 
 організація громадського порядку на території ярмарку; 
 організація доступу до нормативно-правових актів, які регулюють торгову діяльність під час ярмаркових заходів; 
 надання до 10 числа місяця, наступного за звітним звітів організатору ярмарку щодо проведення ярмаркових заходів та отримані доходи і понесені витрати пов’язані з ярмарковою діяльністю; 

Права розпорядника ярмарку: 
- повернути заявку на участь у ярмарку заявникові із зазначенням підстав для її повернення, підставами для повернення заявки є: неправдиві відомості про суб’єкта господарювання, неповний перелік документів; 
- розірвати договір на участь у ярмарку у односторонньому порядку у разі, якщо учасник систематично (два та більше разів) порушує його умови, про факти таких порушень складаються відповідні акти; організаційний внесок не повертається; 
- визначити місце розташування згідно зі схемою проведення ярмарку; 
- надавати послуги учасникам ярмарку, передбачені у договірному порядку; 
- залучати до виконання заходів, спрямованих на організацію та утримання ярмарку, третіх осіб у порядку, встановленому законодавством України. 

Учасники ярмарку. 
Обов’язки учасників ярмарку: 
- сплатити організаційний збір до укладення договору про участь у ярмарку; 
- сплатити реєстраційний збір під час здійснення торговельної діяльності на ярмарку (збір сплачується до початку торгівлі); 
- забезпечити дотримання правил торгівлі, санітарних норм та правил, протипожежних, екологічних та інших правил, а також дотримання умов праці та правил особистої гігієни продавцями торгових об’єктів; 
- забезпечити наявність узгодженого асортименту товарів (згідно вказаного в заявці), чітко оформлених цінників на них; 
- мати в достатній кількості ємності для збору сміття; 
- не передавати право на участь у ярмарку третім особам. 
Права учасників ярмарку: 
- подати заявку на участь у ярмарку; у разі її повернення розпорядником після усунення недоліків подати заявку на участь у ярмарку повторно; 
- використовувати чи не використовувати право на участь у ярмарку (розміщати чи не розміщати пересувні нестаціонарні об’єкти дрібнороздрібної торговельної мережі), у разі невикористання права на участь у ярмарку організаційний внесок не відшкодовується; 
- розірвати в односторонньому порядку договір на участь у ярмарку, (організаційний внесок не відшкодовується). 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЯРМАРКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Місцеві органи виконавчої влади сприяють суб’єктам господарювання у проведенні місцевих ярмарків, що проводяться за рахунок їх власних коштів; не допускають перешкоджання ярмарковій діяльності, якщо ця діяльність провадиться згідно із законодавством України. 
Розпорядники ярмарків, що проводяться за рахунок їх власних коштів, подають управлінню статистики звіти про результати проведення ярмарків. 
Організатор та розпорядник ярмарку несуть відповідальність за організацію та проведення ярмарків згідно чинного законодавства України. 
Контроль за дотриманням порядку організації та порядку проведення ярмарків здійснюють організатори, розпорядники заходу та контролюючі органи відповідно до чинного законодавства України. 


Керуючий справами (секретар) 
виконавчого комітету                        З.М.Масич


Розпоряднику проведення ярмарку 
Кобеляцькому комунальному 
підприємству «Міська сервісна                                                 
служба»

Заявка
на участь у ярмарку

Я, ___________________________________________________________ 
(найменування, прізвище, ім’я, по-батькові заявителя)
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
(адреса)
__________________________________________________________________ 
(контактна інформація (№ телефону)
бажаю прийняти участь у ярмарку та розмістити тимчасову споруду площею _______ м2 . 

Зобов’язуюсь: 
- сплатити організаційний внесок; 
- укласти договір на участь у ярмарку та надання послуг з організації та обслуговування ярмаркових заходів на весь період таких заходів та сплачувати реєстраційні внески 

 ____________        __________      _______________                         
    (дата)            (підпис)           (ПІБ)

(Дана заявка відповідає вимогам Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та спрощує механізм узгодження з планом благоустрою м. Кобеляки та позбавляє заявника необхідності отримувати паспорт прив’язки тимчасової споруди)

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь