Кобеляцька міська рада
Полтавська область, Полтавський район

Міський голова

Копелець Олександр Олександрович народився 6 жовтня 1956 року в смт.Білики Кобеляцького району Полтавської області.
Громадянин України.

Освіта вища. В 1986 році закінчив Полтавський державний сільськогосподарський інститут за спеціальністю «вчений-агроном». У 2003 році закінчив Харківський регіональний інститут державного управління Української академії державного управління при Президентові України за спеціальністю «магістр державного управління». З 2003 року- здобувач наукового ступеня кандидата наук з державного управління. У 2007 році присвоєно вчене звання- кандидат наук з державного управління. У 2003 році присвоєно звання «заслужений працівник сільського господарства».

Трудова діяльність:
- серпень-листопад 1974 р.- монтажник конструкції Кременчуцького СУ-120 тресту «Харківстальконструкція»;
- 1974-1977р.р.- служба в лавах Радянської Армії;
- 1977-1978р.р.- водій колгоспу ім.Мате Залки Кобеляцького району;
- 1978-1980р.р.- навчання в Полтавському сільськогосподарському технікумі по підготовці керівних кадрів;
- 1980-1988р.р.- агроном колгоспу ім. Мати Залки ;
- 1988-1990р.р.- заступник голови колгоспу ім.Кірова;
- 1990-1997р.р.- голова правління колгоспу ім.Кірова;
- 1997- 2000р.р.- голова правління КСП «Рубани»;
- 2000-2004р.р.- голова Кобеляцької райдержадміністрації;
- 2005-2006-р.р.- радник голови Полтавської обласної ради;
- з 2013 року по даний час- голова фермерського господарства «Покрова-2006».
Неодноразово обирався депутатом рад різних скликань:
-з 1994р.-депутат Кобеляцької районної ради.
-з 2002р.- депутат Полтавської обласної ради четвертого скликання по Кобеляцькому виборчому округу №13.
-з 2008 р.- депутат Кобеляцької районної ради п’ятого скликання, депутат Полтавської обласної ради п’ятого скликання.
Член політичної партії «НАШ КРАЙ».
Розлучений.
Місце проживання: 39222, Полтавська область, Кобеляцький район
 село Жуки. 
Представницького мандату не маю.
Судимості відсутні.

 

Повноваження сільського, селищного, міського голови

(ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

1. Повноваження сільського, селищного, міського голови починаються з моменту оголошення відповідною сільською, селищною, міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання. Повноваження сільського, селищного, міського голови закінчуються в день відкриття першої сесії відповідної сільської, селищної, міської ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень відповідно до частин першої та другої статті 79 цього Закону.
{Частина перша статті 42 в редакції Законів № 2055-IV від 06.10.2004, № 806-VI від 25.12.2008}
2. У разі звільнення з посади сільського, селищного, міського голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень повноваження сільського, селищного, міського голови здійснює секретар відповідної сільської, селищної, міської ради. Секретар сільської, селищної, міської ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови і до моменту початку повноважень сільського, селищного, міського голови, обраного на позачергових виборах відповідно до закону, або до дня відкриття першої сесії відповідної сільської, селищної, міської ради, обраної на чергових місцевих виборах.
{Частина друга статті 42 в редакції Закону № 806-VI від 25.12.2008}
3. Повноваження сільського, селищного, міського голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених статтею 79 цього Закону, що має наслідком звільнення його з посади. Не пізніш як на п'ятнадцятий день після звільнення з посади або смерті сільського, селищного, міського голови особа, яка на цей час відповідно до закону здійснює повноваження сільського, селищного, міського голови, звертається до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів сільського, селищного, міського голови.
Таке клопотання розглядається Верховною Радою України не пізніше ніж у дев’яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень відповідного сільського, селищного, міського голови.
{Частину третю статті 42 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 1184-VII від 08.04.2014}
{Частина третя статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2055-IV від 06.10.2004; в редакції Закону № 806-VI від 25.12.2008}
4. Сільський, селищний, міський голова:
1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;
2) організує в межах, визначених цим Законом, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету;
3) підписує рішення ради та її виконавчого комітету;
4) вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;
5) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету відповідної ради;
{Щодо зупинення та відновлення дії пункту 5 додатково див. Закони № 489-V від 19.12.2006, № 749-V від 15.03.2007}
6) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України;
{Пункт 6 частини статті 42 в редакції Закону № 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008}
{Щодо зупинення та відновлення дії пункту 6 додатково див. Закони № 489-V від 19.12.2006, № 749-V від 15.03.2007}
7) здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;
8) скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;
9) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;
10) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;
{Пункт десятий частини статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1841-III від 22.06.2000}
11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;
11-1) вносить на розгляд ради пропозиції про утворення спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;
{Частину четверту доповнено пунктом 11-1 згідно із Законом № 5477-VI від 06.11.2012}
11-2) вносить на розгляд ради пропозиції щодо кандидатури на посаду керівника установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;
{Частину четверту доповнено пунктом 11-2 згідно із Законом № 5477-VI від 06.11.2012}
12) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету;
13) є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;
{Пункт 13 частини статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2813-IV від 06.09.2005}
14) представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;
15) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;
16) укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради;
17) веде особистий прийом громадян;
18) забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань;
18-1) бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";
{Частину четверту статті 42 доповнено пунктом 18-1 згідно із Законом № 2388-VI від 01.07.2010}
19) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;
20) видає розпорядження у межах своїх повноважень;
{Пункт 21 частини статті 42 втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Закону № 1577-IV від 04.03.2004 на підставі Закону № 309-VI від 03.06.2008}
{Пункт 22 частини статті 42 втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Закону № 1577-IV від 04.03.2004 на підставі Закону № 309-VI від 03.06.2008}
{Офіційне тлумачення положень частини статті 42 див. в Рішенні Конституційного Суду № 7-рп/99 від 06.07.99}
5. Сільський, селищний, міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.
{Офіційне тлумачення положень частини статті 42 див. в Рішенні Конституційного Суду № 7-рп/99 від 06.07.99}
6. При здійсненні наданих повноважень сільський, селищний, міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним - перед відповідною радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади. Сільський, селищний, міський голова щорічно звітує відповідно сільській, селищній, міській раді про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами відповідної ради.
{Частина шоста статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2388-VI від 01.07.2010}
{Офіційне тлумачення положень частини статті 42 див. в Рішенні Конституційного Суду № 7-рп/99 від 06.07.99}
7. Сільський, селищний, міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів відповідної ради сільський, селищний, міський голова зобов'язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

{Офіційне тлумачення положень частини статті 42 див. в Рішенні Конституційного Суду № 7-рп/99 від 06.07.99}

Звіт Кобеляцького міського голови за період роботи з листопада 2015 року по листопад 2016 року

Розпорядження міського голови